Technologia Celluguard

Największym problemem środowiskowym w obecnym świecie jest zanieczyszczenie środowiska oraz powietrza poprzez m. in. frakcje lotne wszelkich pyłów wytwarzanych przez przemysł. 

Emisja pyłów do atmosfery następuje głównie przez szeroko rozumiany przemysł energetyczny i wydobywczy.  Uciążliwe pylenie wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt, środowisko naturalne, roślinność, wodę, glebę oraz często drogi sprzęt. 

Zanieczyszczenia te łatwo przenoszą się na duże odległości (do 500 km). Powodują zmiany klimatu otoczenia, choroby płuc, nierzadko uciążliwy zapach.  

Wszystko to sprawia, że ochrona przed wtórnym pyleniem jest niezwykle istotna. Na szczęście wraz z rozwojem przemysłu powstały też sposoby na zwalczanie tego typu problemów. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest technologia Celluguard wprowadzona przez firmę AGATA. 


Cellugaurd tuż po aplikacji natychmiastowo wiąże się z glebą oraz materiałami pylącymi pozostawiając cienki film ochronny, zabezpieczający teren przed dalszym pyleniem.  Przykładem zastosowania Celluguard może być np. zraszanie / żelowanie specyfikiem hałd popiołów pochodzenia węglowego.
Zmiana kompozycji Celluguard  pozwala na dobranie optymalnej ochrony pod dany materiał pylący na określony czas - nawet do 12 miesięcy.

W razie chęci uzyskania więcej informacji, prosimy przejść na naszą witrynę www:

www.dustcontrol.expert